Klub Kinematografii Klasztornej powstał z inspiracji Ojcem Ignacym, który ze swoich licznych podróży przywoził bogatą dokumentację fotograficzną.

Zapraszamy tu wszystkich, którzy chcą podejrzeć trochę naszego życia.

Filmy, które dla Was przygotowujemy nic jednak nie odsłaniają, są raczej próbą wyrażenia wielkiej tajemnicy jaką dla każdej z nas jest życie zakonne. A jak to zawsze z tajemnicą bywa – wypowiedzieć się jej do końca nie da. Pozostawiamy Wam zatem te niedopowiedziane obrazy licząc, że zasiane w taki niekonwencjonalny sposób ziarno w swoim czasie przyniesie plon.