Czy człowiek jest w stanie zrozumieć czym jest powołanie?

Skąd bierze się to przekonanie w sercu,
że tylko życie z Jezusem i dla Niego warte jest przeżycia?

Skąd odwaga i determinacja, które pozwalają
zostawić wszystko i pójść ku nieznanemu?

Czy możliwe i koniecznie potrzebne są
odpowiedzi na te pytania?

Ważne, aby mieć pragnienie - takie, któremu nie sposób się oprzeć, pragnienie, które odmienia serce, niepokoi je póki człowiek nie odpowie... Trzeba badać siebie, poznawać swoje pragnienia, szukać odpowiedzi.

Oby zamieszczone tutaj słowa pomogły Tobie w udzieleniu odpowiedzi, której być może domaga się Twoje serce...Nie pozwól mu trwać w niepewności... Szukaj...

Powinniśmy pamiętać, że nikt nie jest w stanie samodzielnie nakreślić drogi,
którą chce iść przez życie - drogi właściwej...
Potrzebujemy pomocy Boga, Tego który dla nas tę drogę wybrał.

Zachęcamy Cię do modlitwy - za siebie, za twoich znajomych,
za tych, o których wiesz, że szukają...
Pomódl się również za tych, którzy już odpowiedzieli na Boże wezwanie
- o wierność i pokój serca dla nich.

Modlitwa o rozeznanie drogi życia

Panie Jezu znasz mnie lepiej niż ja sam siebie
Ty masz najlepszy plan dla mojego życia i zależy Ci na mnie.
Ufam Ci bo wiem że mnie nie skrzywdzisz
Dlatego otwieram się na Twoją wolę.
Spraw, abym chciał tego czego Ty chcesz i nauczył się podążać za Twoim głosem. Amen

"Pójdź za mną!"
Wszystkim Wam Młodym pragnę powiedzieć: jeżeli takie wezwanie dociera do Twego serca, nie zagłuszaj go! Pozwól mu rozwinąć się w dojrzałe powołanie. Współdziałaj z nim przez modlitwę i wierność przykazaniom! ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE A ROBOTNIKÓW MAŁO! Kościół zwraca się do Was Młodzi, Wy także proście! A jeśli owoc tej prośby Kościoła narodzi się w głębi waszego serca, słuchajcie Mistrza, który mówi: "Pójdź za mną!" (Jan Paweł II).

Jeśli pragniesz rozpoznać swoje powołanie, miejsce w życiu, znaleźć Boży projekt życia dla siebie, postaraj się najpierw rozpoznać Jezusa, znaleźć Go, spotkać się z Nim. Nie uciekaj przed Jego głosem, wzrokiem. Otwórz się całkowicie na Jego Ducha i proś Go tak jak umiesz swoimi słowami, sercem, myślą.

Powołanie jest myślą opatrznościową Stwórcy względem każdej osoby, jest Jego IDEĄ-PROJEKTEM, jakby pewnym marzeniem w sercu Boga, ponieważ los stworzenia leży Mu na sercu. Powołanie jest Boską propozycją do zrealizowania, jest jedyne, jednostkowe i niepowtarzalne.

Wiele postaci biblijnych zostało wyraźnie wezwanych przez Boga do Jego służby. Można być tylko zdziwionym niewiarygodną różnorodnością tych wezwań. Bóg "nie zabiera" się do tego w jednakowy sposób, ale w odniesieniu do każdego powołanego posługuje się szczególną pedagogią, zależną bez wątpienia od osobistej historii tych, których powołuje, ich sytuacji, lecz przede wszystkim mającą związek z Jego niezgłębioną mądrością.

Rozeznanie jest próbą odkrycia drogi, którą Bóg przygotował dla człowieka i którą chce go prowadzić aż do wiecznego szczęścia. Poznanie Bożego planu możliwe jest w Chrystusie, przez którego człowiek został powołany i został obdarzony możliwością odczytywania drogi Bożego prowadzenia.