Specjalne miejsce na naszej stronie poświęcamy Ojcu Ignacemu – temu, który wcielił w życie pomysł Boży na Siostry Misjonarki. Nasz Założyciel w całej swojej prostocie i skromności był i jest barwną postacią – dlatego chcemy podzielić się bogactwem tego, co jako Ojciec nam pozostawił. Od roku przygotowujemy dla Was 'Minutę z Ignacym', czyli myśli naszego Ojca opatrzone zdjęciem i krótkim komentarzem pisanym przez siostry. 

 

 

Innym cennym źródłem są materiały zgromadzone przez Ośrodek Postulatorski Księży Chrystusowców. 

 

 

Zapraszamy do lektury, a przede wszystkim zachęcamy do modlitwy przez wstawiennictwo Ojca Ignacego Posadzego, założyciela Sióstr Misjonarek i wielkiego apostoła polskiej emigracji.

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego:

Wszechmogący wieczny Boże, który przez Krew Twojego Syna odkupiłeś każdego człowieka, prosimy, pozwól nam wielbić Ciebie w Słudze Twoim ojcu Ignacym, który pełen wiary, nadziei, miłości i troski wobec emigrantów uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania, a dla zwiększenia Twojej chwały udziel mi łaski ................., o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Za pozwoleniem Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu z dn. 26.07.2003, Nr 4804/2003